Profil inwestorski i indywidualny

Dzięki bogatym kontaktom na rynku nieruchomości oferujemy doradztwo w zakresie inwestowania, pozyskiwania nowych produktów oraz wyznaczania strategii ich dywersyfikacji. Od początku do końca wprowadzamy Klienta w strefę inwestycji, wybieramy właściwy kierunek, a następnie zapewniamy mu czerpanie korzyści. Zajmujemy się Klientem od początku do końca: począwszy od wybory, poprzez odbiór, aż po wypuszczenie produktu na rynek i zarobek.

Profil indywidualny oparty jest na poszukiwaniu dla Klienta nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Określamy założenia dostępności na rynku (pierwotny/wtórny), budżet, preferencje i na tej podstawie budujemy ofertę.

Wsparcie
sprzedaży

Premiere Home oferuje wsparcie działów sprzedaży deweloperów. Współpraca zakłada zawsze wspólną i jednolitą politykę cenową. Oferta skierowana do tych deweloperów, którzy są zainteresowani dywersyfikacją kanałów sprzedaży poprzez sieć brokerów. Dzięki kooperacji wzrost sprzedaży osiąga poziom 10, 15 a nawet 20% większy.

Jest to współpraca oparta na zasadach partnerskim, która co do zasady jest nakierowana na korzyść obu stron: dewelopera, bo biorąc pod uwagę grono inwestorskie pozwala na oferowanie rozwiązań pakietowych, tym samym zapewnia większą sprzedaż. Dla Brokera daje lepszą pozycję w negocjacjach dla Klientów.

Sprzedaż na zasadach wyłączności

Premiere Home kieruje także swoją ofertę do deweloperów, którzy nie dysponują własnym działem sprzedaży i są zainteresowani jej pełnym outsourcingiem. Zapewniamy kompleksową obsługę w skład której wchodzi:
  • przygotowanie spójnej strategii sprzedaży (cele, analiza, polityka cenowa, komunikacja, budżety marketingowe)
  • organizacja biura sprzedaży
  • zapewnienie doradztwa finansowego w biurze sprzedaży
  • system raportowania do dewelopera.
Nasza firma zapewnia pełne wsparcie w zakresie doradztwa strategicznego sprzedaży:
  • zbudowanie koncepcji projektu
  • określenie najbardziej pożądanej typologii mieszkań lub domów
  • segmentacja produktu na lokalnym rynku
  • analiza rynku 
  • ustalenie polityki cenowej
  • strategia komunikacji.
Usługa doradztwa strategicznego kierowana jest zarówno do deweloperów potrzebujących profesjonalnego wsparcia na etapie przygotowania projektu jak i do tych, którzy borykają się z problemami w zakresie efektywnej komercjalizacji istniejących projektów.